DIGITAL POSTRÖSTNING INFÖR STÄMMOR OCH MÖTEN

Med Poströsta.se kan bolag och föreningar samla in digitala poströster från sina aktieägare och medlemmar. Det gör att risken för spridning av corona på stämman minskar samtidigt som ingen röst går förlorad. Alla inblandade slipper dessutom hantera handskrivna pappersblanketter och brev på posten.


Exempel på bolag som erbjuder digital poströstning inför sina stämmor

inzile-logo

Kinnevik använder digital poströstning via poströsta.se inför sin bolagsstämma

Intrum använder Poströsta.se för att erbjuda sina aktieägare en bolagsstämma med poströstning online

Grant Thornton håller sitt ägarmöte online och erbjuder sina ägare att poströsta online via Poströsta.se

Poströsta online inför Sdiptechs bolagsstämma

BAKGRUND

Den 3 april 2020 stiftade riksdagen en ny lag som ska underlätta genomförandet av en bolagsstämma eller föreningsstämma med så få personer som möjligt närvarande, för att minimera spridningen av covid-19.

Styrelsen kan besluta om att aktieägarna / medlemmarna ska ges möjlighet att poströsta utan att sådana möjligheter funnits i bolagsordningen eller stadgarna sedan tidigare.

Enligt ytterligare en lagändring den 30 april 2020 blev det också möjligt att enbart erbjuda poströstning, och alltså inte anordna något fysiskt möte.

Poströstning med fysiska blanketter är problematiskt

1

Det är förstås inte särskilt smidigt för aktieägare att ladda ner och skriva ut en blankett, fylla i och underteckna för att sedan scanna tillbaka till bolaget eller i värsta fall lägga i kuvert, frankera och posta. Många har kanske vare sig skrivare, scanners eller frimärken hemma.

2

Det är också en utmaning för bolagen att uppfylla lagkravet att kunna "verifiera aktieägarens identitet på ett säkert sätt". De har inga förteckningar över sina ägares namnteckningar och det saknas möjlighet att verifiera vem det faktiskt är som skickat in blanketten. 

3

Det kan också vara ett mödosamt arbete för bolaget att gå igenom varje blankett, matcha mot antalet röster i aktieboken och manuellt räkna ihop rösterna på de olika beslutspunkterna. Risken för enkla misstag är såklart också stor.

Digital poströstning löser de här problemen!

Aktieägarna identifierar sig med mobilt BankID, matchas mot aktieboken och rösterna summeras automatiskt och utan räknefel.

Ägare som saknar mobilt BankID kan använda ett alternativt formulär med en vanlig "avancerad elektronisk signatur", eller skicka in fysiska formulär på det traditionella sättet.