Poströsta inför
nästa årsstämma

Med en digital poströstning inför stämmor och möten går ingen röst förlorad och smittspridning  av viruset undviks. Slipp hantera handskrivna pappersblanketter och brev med vår enkla lösning.

Bolag som använder Poströsta.se

Intrum_Logo_RGB_Black
kinnevik2
inzile-logo
grant-thornton
sdiptech

Varför använda digital poströstning?

Med en ny lag från och med Apil i år går det nu att införa digital poströstning för aktieägare och föreningsmedlemmar. Den nya lagen finns främst till för att minska smittspridningen av Covid-19 men medför också flera positiva effekter.

Identifiering med BankID

Identifiera dig enkelt med mobilt BankID och matcha direkt mot aktieboken eller medlemslistan.

Undvik smittspridning

Spara tid och pengar på att sköta allt digitalt samtidigt som du undviker att sprida Covid-19.

Automatisk räkning

Slipp arbetet att gå igenom varje blankett, matcha istället automatiskt utan felräkningar.

Ny lag den 3:e April 2020

Den 3 april 2020 stiftade riksdagen en ny lag för att underlätta genomförandet av en bolagsstämma eller föreningsstämma med så få personer närvarande som möjligt med anledning av covid-19 och dess smittorisk. Den nya lagen gör det möjligt för styrelsen att besluta om det ska finnas möjlighet för aktieägarna eller medlemmarna att poströsta utan att att sådana möjligheter funnits tidigare i bolagsordningen eller stadgarna.

Enligt ytterligare en lagändring den 30 april 2020 blev det också möjligt att enbart erbjuda poströstning – och inte anordna något fysiskt möte överhuvud taget.

Vår huvudsakliga tjänst avser digital poströstning, där rösterna skickas in i förväg, men det är också möjligt att följa stämman online och rösta “live”. Det är inte så många kunder som väljer detta, eftersom de föredrar att hantera omröstningen mer i lugn och ro, men möjligheten finns.