Varför ska bolag använda digital poströstning?

Med Poströsta.se kan bolag samla in digitala poströster från sina aktieägare. Det gör att risken för spridning av corona på årsstämman minskar samtidigt som ingen röst går förlorad. Både aktieägare och bolag slipper hantera handskrivna pappersblanketter och brev på posten.

Exempel på bolag som använder digital poströstning via Poströsta.se

inzile-logo

Varför behövs en digital lösning?

1. Det är förstås inte särskilt smidigt för aktieägare att ladda ner och skriva ut en blankett, fylla i och underteckna för att sedan scanna tillbaka till bolaget eller i värsta fall lägga i kuvert, frankera och posta. Många har kanske vare sig skrivare, scanners eller frimärken hemma.

2. Med både fullmakter och poströstning är det en utmaning för bolagen att uppfylla lagkravet att kunna “verifiera aktieägarens identitet på ett säkert sätt”. Aktieägaren har skrivit ut en blankett från hemsidan, fyllt i den, undertecknat och skickat in. Men bolagen har inga förteckningar över sina ägares namnteckningar och det saknas möjlighet att verifiera att det faktiskt är en ägare som skickat in blanketten. 

3. Det kan också vara ett mödosamt arbete för bolaget att gå igenom varje blankett, matcha mot aktieboken och manuellt räkna ihop rösterna på de olika beslutspunkterna. Risken för enkla misstag är såklart också stor.

Digital poströstning löser de här problemen!

Aktieägarna identifierar sig med mobilt BankID, matchas mot aktieboken och rösterna summeras automatiskt och utan räknefel.

Ägare som saknar mobilt BankID kan använda ett alternativt formulär med en vanlig “avancerad elektronisk signatur”, eller skicka in fysiska formulär på det traditionella sättet.