Varför ska aktieägare använda digital poströstning?

Digital poströstning är ett smidigt sätt för dig att utöva din rösträtt på bolagsstämma utan att behöva närvara fysiskt, med de risker som det medför.

Varför behövs en digital lösning?

Jämfört med traditionell poströstning så slipper du ladda ner en blankett, fylla i och skriva under den för att sedan scanna och maila eller i värsta fall lägga i ett kuvert, frankera och posta till bolaget.

Du sparar också tid och pengar för bolaget som får en enklare och mer automatiserad hantering av rösterna.

De bolag som anslutit sig till Poströsta.se har en länk till oss på sin hemsida i anslutning till kallelsen och information om årsstämman. Observera att bolag har möjlighet att ansluta sig till Poströsta.se ända fram till en vecka innan stämman, alltså även om de redan har skickat kallelsen utan att nämna möjligheten att poströsta.

Om du tänkt rösta på en stämma för ett bolag som ännu inte anslutit sig så får du gärna tipsa dem om Poströsta.se eller höra av dig till oss så kan vi kontakta rätt person på bolaget.